:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, February 13, 2006

٭
دوباره ولنتاین رسید و همه در تب و تاب برگزاری این مراسم به نحو احسن هستن . من هنوز سر حرفم درمورد روز ولنتاین و برنامه هاش هستم ولی دیگه چیزی نمیگم چون تکرار مکررات میشه . اگه خواستین نظرمو بدونین میتونین مطالبی که سالهای قبل در مورد این روز نوشتم بخونین . اما به هرحال ما که بخیل نیستیم . ولنتاین همه مبارک و اینهم هدیه من به همه ولنتاینیها .|Comments: Post a Comment

Home