:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, November 08, 2005

٭
عجب بارون قشنگی اومد امروز . از شرکت که بیرون اومدم یه مسافت طولانی رو زیر بارون پیاده روی کردم . هرچند حسابی خیس شدم ولی خیلی چسبید . البته همین بارون هم باعث یه ترافیک شدید شده بود . واسه همین ساعت از 7 گذشته بود که رسیدم خونه . دیگه چیزی نمونده که تهران تبدیل بشه به یه پارکینگ بزرگ :))

|Comments: Post a Comment

Home