:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Friday, May 20, 2005

٭
صفحه وبلاگمو باز کردم و کامنتهائی که برام گذاشته بودن ، خوندم . دیدم که شخصی بخودش زحمت داده !!!!!!!؟ و کامنت گذاشته . البته این بار اول و دوم نیست که همچین کامنتهائی رو اینجا مینویسن . منهم همه رو پاک کردم چون هیچ علاقه ای ندارم اثری از اینطور کامنتهای زشت اینجا بمونه .
ببینین . من انتقاد پذیرم و انتقادهای منطقی رو با دل و جون قبول دارم اما اگه کسی از وبلاگ و نوشته های من خوشش نمیاد لزومی نداره که بخونه ولی اجازه هم نداره که با حرفهای زشت و رکیک محیط اینجارو آلوده کنه .
دیگه اینکه چرا از اسم و نشانی دیگران برای کامنت گذاشتن استفاده میکنین و اونهارو زیر سئوال میبرین؟ اگه شهامتش رو دارین بنام خودتون کامنت بذارین هر چند که امثال شما شناخته شده هستن .
همینجا هم میگم که اگه با نام من و وبلاگم ، جائی کامنتی رو دیدین که از کلمات زشت استفاده کرده بود مطمئن باشین که نویسنده ش من نیستم . بلکه اینها افرادی عقده ای و بی فرهنگ هستن که حتی فرهنگ استفاده از این تکنولوژی رو ندارن .

|Comments: Post a Comment

Home