:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, November 22, 2004

٭
بی تو دریا ز تلاطم خالیست
بی تو ساحل به نظر مردابیست
بی تو لغزیدن آرام به آب
چون فرو رفتن در گردابیست
بی تو این شهر غروبش ابدیست
بی تو هر گوشه زغم لبریز است
بی تو کس نیست دگر همدم من
کز تو با باد سخن میگویم
میروم بی تو به دریا که مگر
در دل موج نشانت جویم
سعید نیاز کرمانی

|Comments: Post a Comment

Home