:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Sunday, October 09, 2005

٭

این نقاشی رو خیلی دوست دارم . بنظر من بسیار زیبا و دریائیه . امشب بخاطر تولد وبلاگم ، شعری رو که ماه پیش برای این نقاشی گفتم ، اینجا مینویسم . امیدوارم خوشتون بیاد :)

***

دخترك آرام و بی تشويش در دريا خزيد
شوق دريائی شدن او را به دريا می كشيد
بسترش شنهای ساحل بود و بالش ‏، موجها
پرنيان نرم دريا را به روی خود كشيد
غرق در رويای مرواريد و دريا و صدف
باد ‏، دستان نوازش را به موهايش كشيد
آفتاب زرنشان تابيده بود از ابرها
گرمی رويا به چشمان قشنگش پر كشيد
بر فراز آسمانها مرغ دريا پر كشان
سايه های بال را بر دختر زيبا كشيد
غرق در رویای شیرین وصال یار بود
زین سبب دریای عاشق را به جوشش می کشید
دریا


|Comments: Post a Comment

Home