:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, August 07, 2006

٭
می گویند یک روز جرج برنارد شاو که با چرچیل شوخی داشته ،‌ در جشن افتتاح یکی از تاترهایش چرچیل را دعوت میکند و در تلگرامش می نویسد : برایتان دو بلیط رزرو کرده ام . با دوستی تشریف بیاورید ،‌ البته اگر دوستی داشته باشید !
و چرچیل هم در جواب به شاو می نویسد که : متاسفانه آن شب گرفتارم و نمی توانم که در مراسم شب اول شرکت کنم . درعوض شب دوم خواهم آمد ، البته اگر شب دومی وجود داشته باشد !

|Comments: Post a Comment

Home