:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, April 17, 2006

٭
هشت ماه پیش که خبر تصادف پوپک گلدره بازیگر جوان سینما و تلویزیون رو شنیدم خیلی ناراحت شدم . طفلک توی جاده شمال تصادف کرد و از اونموقع توی کما بود ولی امروز که خبر فوتش رو شنیدم شوکه شدم . باورم نمیشد . خیلی حیف شد .
از وقتی که خبر رو شنیدم همش این شعر توی ذهنم میچرخه :
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ...
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ...
صحنه پیوسته به جاست ...
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد ...
روحش شاد .

|Comments: Post a Comment

Home