:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Tuesday, June 07, 2005

٭
فردا شب ، استادیوم آزادی ، فوتبال بین ایران و بحرین .
ایران فقط یک امتیاز میخواد که به جام جهانی راه پیدا کنه . با توجه به اینکه بازی در ایران برگزار میشه ، بطور قطع بیشتر از یک امتیاز میگیره و اما بعد از بازی قراره ملت ایران یه جشن حسابی داشته باشن . شاید با شکوهتر از جشنی که بعد از پیروزی بر استرالیا داشتن . عجب شبی خواهد بود فردا شب . شب افتخار و سربلندی برای نام ایران و ایرانی .

|Comments: Post a Comment

Home