:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Friday, February 25, 2005

٭
دیروز و امروز با بابا و مامان رفتیم یه کم خرید . خیابونها بخاطر خرید عید حسابی شلوغه . حتی امروز که جمعه بود ترافیک اینقدر سنگین بود که بیشتر وقتو توی ماشین و ترافیک سنگین بودیم .
انگار راستی راستی داره عید میاد .
با وجود اینهمه شلوغی اعصاب خرد کن خوبیش این بود که 2 تا کتاب شعر خریدم . یکیش آه ! باران از شادروان فریدون مشیری و یکی دیگه هم عاشقانه ها که مجموعه ای از شعرهای عاشقانه شاعران معاصره . سر فرصت میخونم و از شعرهاش اینجا مینویسم .

|Comments: Post a Comment

Home