:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Monday, February 14, 2005

٭
هیچوقت نخواستم قاصد خبرهای بد باشم ولی مگه میشه از یه همچین خبری به سادگی رد شد ؟
مسجد ارک که یکی از مساجد قدیمی و بزرگ تهران هستش امروز عصر بین نماز مغرب و عشا دچار آتش سوزی شده و عده زیادی کشته و زخمی شدن .
اینطور که رئیس پلیس تهران در گزارشی که ساعت 8.30 از تلویزیون پخش شد اعلام کرد ، چادر یکی از خانمهای نمازگزار به بخاری که برای گرم کردن محیط مسجد در قسمت خانمها قرار داده شده ، برخورد میکنه و باعث آتیش گرفتن چادر خانم بیچاره میشه و بعد از اون آتیش به همه جا سرایت میکنه . مردم هم که دستپاچه و وحشتزده بودن سعی میکنن زودتر فرار کنن اما ازدحام و دستپاچگی باعث میشه که عده بیشتری آسیب ببینین . اینطور که رئیس پلیس تهران گزارش دادن بین تا این زمان بین 30 تا 35 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدن که به بیمارستانها انتقال داده شدن .
محدوده مسجد ترافیک سنگینه و دائم اعلام میکنن که بطرف اون محدوده حرکت نکنین . هنوز عمق فاجعه بطور کامل مشخص نیست . باید دید خبرهای بیشتر چی میگن .
چی داره به سر ملت میاد ؟ چرا اینقدر بلاهای جورواجور نصیبمون میشه ؟ خدا به خیر بگذرونه .

|Comments: Post a Comment

Home