:: Forbidden Notebook :: دفترچه ممنوع ::
دفترچه ممنوع
Saturday, January 01, 2005

٭
اینروزها از اونوقتهاست که دلم یه قایق میخواد و وسط دریا و چند تا فریاد بلند واسه خالی شدن .
حالم خوبه ها ! یه وقت فکر نکنین چیزیم شده . نه .
از اینجور نوشته ها ممکنه دوباره ببینین پس لطفاً به گیرنده های خود دست نزنید ، ایراد از فرستنده ست .

|Comments: Post a Comment

Home